Tűzvédelmi alapismeretek DEMO!!!!!

Általános tűzvédelmi ismeretek

 

Égés: az éghető anyag és az oxigén hőfejlődéssel járó (exoterm) reakciója, melyet füst- és/vagy lángképződés kísér.

 

Az égés feltételei:

- éghető anyag,

- égéshez szükséges oxigén,

- égéshez szükséges hőmérséklet,

- a három feltétel egyidejűleg egy térben való megléte.

 

Tűz (tűzeset): égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi javakra, illetve azokban károsodást okoz.

 

A tűz elleni védekezés fő feladata:

- a tűzesetek megelőzése (megelőző tűzvédelem),

- a tűzoltási feladatok ellátása (mentő tűzvédelem),

- a tűzvizsgálat (felderítő tűzvédelem),

valamint ezek feltételeinek biztosítása.

 

 

A tűzoltóság hívószáma 105. (egységes segélyhívószám: 112)

 

A tűzjelzést, riasztást biztosítani kell egyrészt a létesítményen belül tartózkodók részére, másrészt a tűzoltóság felé.

 

A tűzoltóság felé történő tűzjelzésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a tűzeset, káreset pontos helyét (címét),

- mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve,

- emberélet veszélyben van-e,

- a jelző nevét, a jelzésre hasznlát telefon számát.